Поштові індекси м. Ногайский район

Росія
1 Ферма село  368853
2 Ферма село  368853
3 Ферма село  368853
Батыр-Мурза село  368857
Боранчи село  368856
Калининаул село  368852
Карагас село  368856
Карасу село  368850
Кумли село  368859
Кунбатар село  368855
Ленинаул село  368852
Нариман село  368857
Ортатюбе село  368854
Сулутюбе село  368850
Терекли-Мектеб село  368850
Уй-Салган село  368854
Червленные Буруны село  368853
Шумлы-Олик село  368857
Эдиге село  368858
Вхiд